Dış Ticaret - İZSİAD Proje Hazırlama ve Dış Ticaret Noktası

Projenin genel dedefi sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere insan kaynakları ve KOBİ’lerin Proje Hazırlama ve Dış Ticaret açısından standartlarının yükseltilmesi.
 
Özel hedefleri;
 
1. İZSİAD’ a üye 50 KOBİ temsilcisi ve 50 yeni istihdam edilecek işçi adayının Proje Hazırlama
Yürütme ve Dış Ticaret alanlarında eğitilmesi ve sertifika edinimi,
2. İZSİAD Dış Ticaret Biriminin Oluşturulması
 
Hedef Gruplar:
 
1.   İZSİAD üyesi KOBİ’lerden öncelikli olarak işini kaybetme riski bulunanlar arasından seçilmiş 50 temsilci,
2.   Proje Hazırlama ve Dış Ticaret Eğitimlerini almaya uygun öncelikli olarak kadın ve engellilerden seçilmiş 50
İşsiz,
3.       İZSİAD Dış Ticaret Birimi Çalışanları
 
Nihai Yararlanıcılar:
 
İzmir İş ve çalışma dünyası aktörleri ve tüm ilişkili ortakları
 
Beklenen Sonuçlar:
1.       Proje Hedef Gruplarının Proje Hazırlama ve Dış Ticaret Yapabilme yetenek ve hacimlerinde bir artış
2.       Proje hedef Gruplarını istihdam eden ve edecek işletmelerin Dış Ticaret hacminde ve Bölgesel, ulusal ve
uluslar arası teşvik ve desteklerden yararlanma oranında bir artış.
3.       Proje Hazırlama ve Dış Ticarete dair İZSİAD üyelerinin yerel anlamda Know-how danışmanlığına sahip
olması.
 
Temel Faaliyetler:
 
1.       Başlangıç Toplantıları-Proje ekibi, yayın ve yayım araçlarının oluşturulması,
2.       Hedef Gruplarının ve de Eğiticilerin tespiti, Eğitimlerin Verilmesi
3.       İZSİAD Kariyer Günleri ve Final Konferansı,
4.       Proje Yürütme ve İZSİAD Dış Ticaret Biriminin Oluşturulması