Dış Ticaret - Uluslar Arası Pazar Araştırması

Global ekonominin de son yıllarda ortaya koyduğu gibi yeni 'ülke odaklı' çalışma stratejisi ihracatta Pazara girme ve/veya genişlemesi adına doğru bir adım gibi gözükmektedir. Gerek ülkemizin ihracatında gerekse dünya ithalatında öne çıkan pazarların düzenli olarak izlenmesi, hızlı ve etkin biçimde ihracatçılarımıza duyurulması, potansiyel arz eden ürün ve ürün gruplarının tespit edilerek ihracatımızın bu alanlara yönlendirilmesi amacı ile İGEME bünyesinde oluşturulan ülke masalarına ek olarak bu bölümde yeni pazarlara dair edinebilinecek yararlı linkler sunulacaktır.
Ülke Masaları:
 
Birleşmiş Milletler Bünyesindeki Uluslar Arası  Ticaret  Merkezi (ITC): http://www.macmap.org/
Dünya Gümrük Örgütü: http://www.wcoomd.org/
T.C. Gümrük Müsteşarlığı: http://www.gumruk.gov.tr/
 
Ülke Bazlı Faydalı Linkler:
Yukarıdaki faydalı linklere ek olarak Tradeatlas ve Alibaba gibi ihracatçı arama motorlarına dair de; gelen üye taleplerine bağlı olarak buluşma günleri düzenlenecektir. www.tradeatlas.com