Üyelik Koşulları - Hakkımızda

MADDE 5: Kuruluş amaçları aynı veya müşterek olan fiil ehliyetine sahip üyeler, derneğe üye olma hakkına sahiptir.
 
1) Üyelik şartlarına haiz,
 
2) İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD)’nin tüzüğünü kabul etmiş,
 
3) İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD)’nin tüzüğü uyarınca giriş ve yıllık aidatını ödemeyi kabul etmiş,
 
4) Yönetim Kurulu’nun uygun bulduğu en az iki işadamı ve sanayiciyi referans gösterebilecek,
 
5) Yasak faaliyetlerde bulunmamış gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararıyla derneğe üye olabilir.
 
ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL;
 
MADDE7:
 
1) Tüzüğün ilgili maddesinde öngörülen şartları taşıyanların üyelik başvurusu, Derneğin Yönetim Kurulunca başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
 
2) Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan deftere kaydedilir.
 
3) Üyeliğin reddi halinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir.
 
4) Giriş aidatı ve yıllık aidatın gereken bölümü alınır.
 
5) Üyeler eşit haklara sahiptirler.