Kuruluş ve Tarihçe - Hakkımızda

Kuruluşumuz ve Tarihçemiz 

İZSİAD (İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği) İzmir'deki Sanayici ve İş İnsanlarını bir çatı altında toplayarak 20 Ocak 1992 yılında kurulmuştur.

İZSİAD İzmir'in ve Türkiye'nin sorunlarında tarafsız ve yapıcı tutumuyla ve yeni dünyayı algılayan açılımlarıyla katkı koymakta aynı zamanda üyelerimizin sorunlarına sahip çıkarak üye şirketleri geliştirmeye ve büyütmeye yönelik çalışmalar yapmayı hedef edinmiş bir sivil toplum örgütüdür.

İZSİAD tek başına birçok çalışma yapmakla birlikte, 9 Eylül 2003 tarihinde 19 sivil toplum kuruluşunun biraraya gelerek kurduğu BASİFED'e (Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu) ve ardından Türkiye'de faaliyet gösteren 11 Federasyonun birleşimiyle oluşturulan TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) bünyesinde yer almıştır.