Dış Ticaret - İzmir Avro - Akdeniz Ticaret Merkezi

İzmir Avro-Akdeniz Ticaret Merkezi
 
AB resmi politikaları ile de desteklenen Avro-Akdenizlilik kimliği, hiç şüphesiz AB ve BM gibi yakın dünya tarihinde yerini almış olan birliklerden çok daha eskiye dayanan Akdenizlilik Kimliğinin Kuzeylileri (Avrupalıları) için kullanılır. İzmir bu noktada Barselona, Napoli ve İskenderiye  gibi Denktaşları ile Akdenizlilik Kimliliğinin temeli olan Akdeniz Kent Ağlarının doğal üyesidir. AB Avro-Akdeniz Yaklaşımı ile Barselona gibi şehirlerinin Akdeniz Kent Ağları içerisindeki rollerini güçlendirmesine ve kendilerini yeniden tanımlayarak gelişmelerine zemin hazırlamıştır.
 
Bununla birlikte; AB’nin temelini oluşturan Franko-Alman sınır ötesi işbirliği ve beraberinde oluşan sosyo-kültürel yakınlaşmadır. Avrupa Birliğine kadar varan bu ticari ve beraberindeki sosyo-kültürel yakınlaşma AB’nin resmi Politikası ve Programı Sınır Ötesi İşbirliği Programları olarak aday ülkelerin, Birliğe üyelik süreçlerinde ve devamında kullanılan en önemli entegrasyon aracı olarak bugün karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada hiç şüphesiz, İzmir AB’ye uyum sürecimizde hem fiziki hem de doğal sosyo-kültürel sınırdaşlığı ile AB’ye açılan kapımızdır.
 
Projemiz, İzmir’in geçmişinde olduğu gibi Ekonomisi ve Kültür Endüstrisi ile Akdeniz ve beraberinde Avrupa’da kendini yeniden tanımlanmasına ivme kazandıracaktır. Bunu yaparken kurulacak merkez; hazır içerik üreten değil, şehrin doğal kaynaklarının kapasitelerini geliştirmesine ve bağımsız içerik oluşturmasına zemin hazırlayacak yöntem ile çalışacaktır. Sonuç olarak, İzmir, arkasına Akdeniz’in gücünü almış Avrupa’ nın Kuzey Akdenizli Türkiye’sinin sınır kapısı olarak ülkemizin uluslar arası arenadaki rolünü geçmişte olduğu gibi güçlendirecektir.
 
Sonuç olarak; Projemizin ilk ayağı olan Atina ziyaretimiz ve modül adı olan KALİMERHABA projemiz hem içerik açısından hem de faaliyetler açısından sizlere Marsilya ile devam edecek ziyaretlerimiz hakkında öngörü sağlayacaktır. 
 
1.   Atina KALİMERHABA
2.   Marsilya La visite MED
3.   Barcelona
4.   Kahire
5.   Beyrut