Faaliyetler

Komisyon Toplantıları

Tarih: 29.11.2010

Komisyon toplantılarının gündem olduğu takdirde prensip olarak üç ayda bir ve karşılıklı görüşmeler sonunda toplanmasına karar verilmiştir.