Faaliyetler

Komisyon Toplantıları

Tarih: 06.05.2019

Komisyon toplantılarının gündem olduğu takdirde prensip olarak üç ayda bir ve karşılıklı görüşmeler sonunda toplanmasına karar verilmiştir.