Faaliyetler

Üye Firma Ziyaretleri

Tarih: 06.05.2019
Üyelerarası ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz "Üye Firma Ziyaretleri'nin amacı üye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve birbirleri arasındaki ticari ilişkilerin sağlanması, ziyaret edilen firma tarafından ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilerin aktarılmasıdır. Ziyaret çok sayıda İZSİAD üyesi ve yerel basının katılımı ile yapılmaktadır.