Duyurular

İZSİAD OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Tarih: 04.01.2024

İZMİR SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, 23.01.2024 Salı günü saat 17.00’de, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi – Anadolu Caddesi No:40 C Katı Bayraklı / İZMİR adresinde, ekte yazılı gündeme göre yapılacaktır.

 

Yukarıda belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 30.01.2024 Salı günü aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

 

Genel Kurul toplantısında oy kullanma hakkı bulunan tüm üyelerimizin toplantıya katılmaları ilan olunur.

 

Önemli Bilgilendirme; 2023 yılı dahil olmak üzere geçmiş döneme ait aidat borcu olan üyelerimiz Genel Kurul’da oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle 2023 ve öncesine ait aidatlarınızı 12 Ocak 2024 mesai bitimine kadar ödemeniz önemle rica olunur.

 

 

 

                                                                                                                          Saygılarımla,

 

Hasan KÜÇÜKKURT

Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                        

Ek Gündem ;

1.Açılış ve Yoklama

2.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3.Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ve Genel Kurul Divanı’na, genel kurul tutanağına imza yetkisinin verilmesi

4.Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması

5.Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir-gider hesapları ve Denetleme Kurulu raporunun okunarak görüşülmesi,

6.Yönetim ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,

7.Tüzük değişikliğinin görüşülmesi,

8.Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması

9.Dernek organlarının seçimi,

a.Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin seçimi

b.Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi,

c.Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi

d.Yüksek Danışma Kurulu Asil Üyelerin seçimiFederasyon üyeliğinin görüşülmesi ve delegelerin seçimi

10.Federasyon üyeliğinin görüşülmesi ve delegelerin seçimi

11.Dilek ve Temenniler

12.Kapanış