ENERJİ VE ÇEVRE KOMİSYONU

Can Erdi Kara Enerji ve Çevre Komisyonu
Efsun Bider Enerji ve Çevre Komisyonu
Çağatay Aytaç Enerji ve Çevre Komisyonu
Muhsin Çömden Enerji ve Çevre Komisyonu
Özkan Mucuk Enerji ve Çevre Komisyonu
Nevin Bağdatlı Enerji ve Çevre Komisyonu